เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านของอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2566
เปิดดู
607
สร้างเมื่อ
2022-09-30 09:53:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-30 09:57:02
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2566
เปิดดู
582
สร้างเมื่อ
2022-09-30 09:38:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-30 09:52:31
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น เป็นที่จอดรถสื่อสารและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
เปิดดู
232
สร้างเมื่อ
2022-06-30 16:53:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-30 16:56:21
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
217
สร้างเมื่อ
2022-06-15 14:20:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-15 14:29:43
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
เปิดดู
296
สร้างเมื่อ
2022-05-03 15:53:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-03 15:56:00
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
320
สร้างเมื่อ
2022-02-23 09:24:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-23 09:27:45
ประกาศราคากลาง สำหรับเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม จำนวน ๗๖ เครื่อง ระยะเวลาเช่า ๘ เดือน ๒๘ วัน
เปิดดู
319
สร้างเมื่อ
2021-12-29 18:37:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-29 18:41:36
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
เปิดดู
342
สร้างเมื่อ
2021-12-14 12:53:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-14 12:56:07
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Backup Appliance)
เปิดดู
351
สร้างเมื่อ
2021-12-13 15:14:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-13 15:17:32
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๕
เปิดดู
306
สร้างเมื่อ
2021-12-09 15:55:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-09 15:59:08
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 355