เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือจำนวน 2000 เล่ม
เปิดดู
493
สร้างเมื่อ
2014-03-31 16:35:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-31 16:38:16
ประกาศราคากลางการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2557
เปิดดู
243
สร้างเมื่อ
2014-03-20 14:56:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-20 15:10:48
ประกาศราคากลาง โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557
เปิดดู
230
สร้างเมื่อ
2014-03-14 11:15:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-14 11:21:03
ประกาศราคากลาง จ้างปฏิบัติงานวิชาการบริหารยุทธศาสตร์ และเชื่อมประสานเครือข่ายความร่วมมือ
เปิดดู
244
สร้างเมื่อ
2014-03-14 10:06:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-14 10:06:59
ประกาศราคากลาง จัดทำวิดีทัศน์นำเข้าพิธีเปิดงาน วิดิทัศน์และ Voice Over นำเข้าพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
เปิดดู
236
สร้างเมื่อ
2014-03-13 16:21:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-13 16:22:28
ประกาศราคากลาง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องแม่ข่าย
เปิดดู
259
สร้างเมื่อ
2014-03-13 16:11:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-13 16:14:58
ประกาศราคากลาง เช่าสถานที่สำหรับการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2557
เปิดดู
277
สร้างเมื่อ
2014-03-12 14:10:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-12 14:13:56
ประกาศราคากลาง จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร
เปิดดู
252
สร้างเมื่อ
2014-03-05 17:21:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-05 17:21:56
ประกาศราคากลาง โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
264
สร้างเมื่อ
2014-03-03 12:52:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-03 12:53:20
ประกาศราคากลาง โครงการประเมินผลการดำเนินงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตามตัวชี้วัดและเลขาธิการ ประจำปี 2557
เปิดดู
268
สร้างเมื่อ
2014-03-03 12:49:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-03 12:50:37
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 207