เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 13 เครื่อง
เปิดดู
298
สร้างเมื่อ
2014-04-21 16:37:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-04-21 16:45:52
ประกาศราคากลางโครงการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ประจำปี 2557
เปิดดู
767
สร้างเมื่อ
2014-04-18 16:47:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-04-18 17:01:14
ประกาศราคากลาง จ้างจัดประชุม Asean Disaster Medical Workshop in Thailand
เปิดดู
319
สร้างเมื่อ
2014-04-11 10:17:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-04-11 10:18:43
ปรกาศราคากลางโครงการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ประจำปี 2557
เปิดดู
272
สร้างเมื่อ
2014-04-02 08:38:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-04-02 08:39:34
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม
เปิดดู
357
สร้างเมื่อ
2014-04-01 14:46:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-04-01 14:53:34
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือจำนวน 2000 เล่ม
เปิดดู
628
สร้างเมื่อ
2014-03-31 16:35:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-31 16:38:16
ประกาศราคากลางการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2557
เปิดดู
296
สร้างเมื่อ
2014-03-20 14:56:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-20 15:10:48
ประกาศราคากลาง โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557
เปิดดู
284
สร้างเมื่อ
2014-03-14 11:15:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-14 11:21:03
ประกาศราคากลาง จ้างปฏิบัติงานวิชาการบริหารยุทธศาสตร์ และเชื่อมประสานเครือข่ายความร่วมมือ
เปิดดู
300
สร้างเมื่อ
2014-03-14 10:06:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-14 10:06:59
ประกาศราคากลาง จัดทำวิดีทัศน์นำเข้าพิธีเปิดงาน วิดิทัศน์และ Voice Over นำเข้าพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
เปิดดู
288
สร้างเมื่อ
2014-03-13 16:21:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-13 16:22:28
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 223