เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง ประกาศรับสมัครกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินทางหนังสือพิมพ์
เปิดดู
496
สร้างเมื่อ
2014-02-25 14:01:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-25 14:03:29
ประกาศราคากลางค่าเช่าสายสื่อสารสำหรับการใช้บริการระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
เปิดดู
242
สร้างเมื่อ
2014-02-25 13:56:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-25 13:58:32
ประกาศราคากลาง โครงการการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2557
เปิดดู
235
สร้างเมื่อ
2014-02-21 16:12:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-21 16:13:25
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
เปิดดู
304
สร้างเมื่อ
2014-02-21 11:35:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-21 13:51:44
ประกาศราคากลาง พัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก และค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องแม่ข่าย
เปิดดู
258
สร้างเมื่อ
2014-02-13 11:36:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-18 09:15:43
ประกาศราคากลาง รายจ่ายประจำและความจำเป็นพื้นฐาน
เปิดดู
268
สร้างเมื่อ
2014-02-11 15:02:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-11 15:06:08
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557 (ค่าเช่าสายสื่อสาร)
เปิดดู
220
สร้างเมื่อ
2014-02-04 13:21:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-04 13:22:36
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
เปิดดู
237
สร้างเมื่อ
2014-01-29 09:43:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-01-29 09:43:31
ประกาศราคากลางโครงการมอบเข็มเชิดชูเกียรติการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2557 (จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องบรรจุ)
เปิดดู
620
สร้างเมื่อ
2014-01-27 10:36:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-01-27 10:38:52
ประกาศราคากลางโครงการแนวร่วมเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์
เปิดดู
242
สร้างเมื่อ
2014-01-27 10:26:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-01-27 10:26:47
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 239