เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องแม่ข่าย
เปิดดู
314
สร้างเมื่อ
2014-03-13 16:11:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-13 16:14:58
ประกาศราคากลาง เช่าสถานที่สำหรับการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2557
เปิดดู
337
สร้างเมื่อ
2014-03-12 14:10:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-12 14:13:56
ประกาศราคากลาง จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร
เปิดดู
311
สร้างเมื่อ
2014-03-05 17:21:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-05 17:21:56
ประกาศราคากลาง โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
332
สร้างเมื่อ
2014-03-03 12:52:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-03 12:53:20
ประกาศราคากลาง โครงการประเมินผลการดำเนินงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตามตัวชี้วัดและเลขาธิการ ประจำปี 2557
เปิดดู
324
สร้างเมื่อ
2014-03-03 12:49:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-03-03 12:50:37
ประกาศราคากลาง ประกาศรับสมัครกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินทางหนังสือพิมพ์
เปิดดู
756
สร้างเมื่อ
2014-02-25 14:01:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-25 14:03:29
ประกาศราคากลางค่าเช่าสายสื่อสารสำหรับการใช้บริการระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
เปิดดู
301
สร้างเมื่อ
2014-02-25 13:56:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-25 13:58:32
ประกาศราคากลาง โครงการการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2557
เปิดดู
294
สร้างเมื่อ
2014-02-21 16:12:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-21 16:13:25
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
เปิดดู
367
สร้างเมื่อ
2014-02-21 11:35:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-21 13:51:44
ประกาศราคากลาง พัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก และค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องแม่ข่าย
เปิดดู
312
สร้างเมื่อ
2014-02-13 11:36:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-02-18 09:15:43
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 263