เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นเรนทรเพื่อการบริหารจัดการ (เครื่องบันทึกเสียงอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร)
เปิดดู
301
สร้างเมื่อ
2014-01-15 11:28:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-01-15 11:29:58
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมมือถือให้บริการระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
311
สร้างเมื่อ
2014-01-15 09:16:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-01-15 09:18:06
ประกาศราคากลาง จัดหาเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลสำรองพร้อมอุปกรณ์และสิทธิการใช้งานของระบบการจัดการฐานข้อมูล
เปิดดู
243
สร้างเมื่อ
2014-01-13 13:04:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-01-13 13:06:48
ประกาศราคากลาง การประสานความร่วมมือด้านวิชาการและด้านสาธารณภัยกับต่างประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะสาธารณภัย
เปิดดู
256
สร้างเมื่อ
2014-01-08 15:44:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-01-08 15:45:26
ประกาศราคากลางการปฏิบัติงานสนับสนุนการประสานงานระหว่างพลเรือน/ทหารของหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
เปิดดู
248
สร้างเมื่อ
2014-01-07 10:05:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-01-07 10:08:37
ประกาศราคากลาง โครงการสื่อสาธารณะ
เปิดดู
602
สร้างเมื่อ
2014-01-02 10:24:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-01-02 10:26:42
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) เพื่อการสั่งการและเบิกจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการ
เปิดดู
246
สร้างเมื่อ
2014-01-02 09:49:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-01-02 09:51:41
ประกาศราคากลางจ้างดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
เปิดดู
270
สร้างเมื่อ
2013-12-27 09:41:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-12-27 09:55:29
ประกาศราคากลางจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง
เปิดดู
284
สร้างเมื่อ
2013-12-26 10:03:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-12-26 10:05:13
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นเรนทรเพื่อการบริหารจัดการ (คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด)
เปิดดู
256
สร้างเมื่อ
2013-12-25 14:27:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-12-25 14:28:22
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 220