เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557 (จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย)
เปิดดู
295
สร้างเมื่อ
2013-12-25 14:11:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-12-25 14:34:46
ประกาศราคากลาง โครงการแนวร่วมเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
278
สร้างเมื่อ
2013-12-24 15:52:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-12-24 15:58:57
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นเรนทรเพื่อการบริหารจัดการ
เปิดดู
269
สร้างเมื่อ
2013-12-09 14:18:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-12-09 14:20:14
ประกาศราคากลาง บำรุงรักษาระบบงาน Backoffice ระยะที่ 1 จำนวน 5 ระบบ
เปิดดู
279
สร้างเมื่อ
2013-11-27 09:35:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-11-27 10:02:53
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเสื้อชูชีพ จำนวน 2,000 ตัว
เปิดดู
254
สร้างเมื่อ
2013-10-18 14:21:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-18 14:24:09
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ
เปิดดู
273
สร้างเมื่อ
2013-10-08 13:14:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-08 13:15:55
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทยและแผนหลักฉบับที่ 2
เปิดดู
284
สร้างเมื่อ
2013-10-08 13:09:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-08 13:10:35
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ
เปิดดู
310
สร้างเมื่อ
2013-10-08 12:57:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-08 12:58:48
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 3 เครื่อง
เปิดดู
309
สร้างเมื่อ
2013-10-03 14:33:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-03 14:36:28
ประกาศราคากลาง จ้างผู้ปฏฺิบัติงานโครงการชี้แจงนโยบายและกำกับติดตามประเมินผลต้นปี-ปลายปี
เปิดดู
335
สร้างเมื่อ
2013-10-01 08:45:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-01 08:46:08
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 151