เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง จ้างผู้ปฏฺิบัติงานโครงการชี้แจงนโยบายและกำกับติดตามประเมินผลต้นปี-ปลายปี
เปิดดู
362
สร้างเมื่อ
2013-10-01 08:45:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-01 08:46:08
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย
เปิดดู
343
สร้างเมื่อ
2013-10-01 08:38:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-01 08:41:42
ประกาศราคากลาง จ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
323
สร้างเมื่อ
2013-09-27 14:14:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-09-27 14:17:33
ประกาศราคากลาง จ้างผู้ปฏิบัติงานตอบปัญหาโปรแกรม Help Desk จำนวน 2 ราย
เปิดดู
313
สร้างเมื่อ
2013-09-25 09:06:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-09-25 09:14:37
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
319
สร้างเมื่อ
2013-09-20 13:14:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-09-20 13:16:49
ประกาศราคากลาง ค่าเช่าสายสื่่อสารการเชื่อมโยงข้อมูลกับบริษัทกลางฯ รพ.รามาและหน่วยงานอื่น ๆ
เปิดดู
320
สร้างเมื่อ
2013-09-16 16:41:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-09-16 16:42:50
ประกาศราคากลาง จัดทำโปรแกรมซอฟแวร์เพื่อเตรียมการรองรับระบบการให้ ต่ออายุ พัก และเพิกถอนใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
393
สร้างเมื่อ
2013-09-13 12:29:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-09-13 12:30:31
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
400
สร้างเมื่อ
2013-09-13 10:15:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-09-13 12:27:11
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตภาพยนต์โฆษณาและประชาสัมพันธ์
เปิดดู
750
สร้างเมื่อ
2013-09-11 14:58:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-09-11 15:18:03
ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
เปิดดู
329
สร้างเมื่อ
2013-09-06 18:10:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-09-11 10:30:40
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 77