เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง สำหรับซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
335
สร้างเมื่อ
2021-11-29 16:27:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-29 16:32:31
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดดู
543
สร้างเมื่อ
2021-09-30 16:54:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-30 16:59:57
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
764
สร้างเมื่อ
2021-06-08 16:54:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-08 17:04:31
ราคากลาง จ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ software Oracle database Linux ระยะเวลา ๑ ปี ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
746
สร้างเมื่อ
2021-06-04 12:19:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-04 12:23:24
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบควบคุม ติดตามเอกสาร ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
452
สร้างเมื่อ
2021-04-26 16:07:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-26 16:10:05
ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ Portal ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (Portal ITEMS) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
684
สร้างเมื่อ
2021-02-16 13:57:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-16 14:13:09
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบใหม่และการให้สิทธิการใช้งานระบบ (Licensing) ตามโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดดู
362
สร้างเมื่อ
2021-02-03 15:42:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-02-03 15:46:48
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
474
สร้างเมื่อ
2021-01-22 14:47:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-22 14:53:40
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ Portal รับรองผู้ปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (Portal EMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
1709
สร้างเมื่อ
2021-01-14 16:33:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-14 16:38:28
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ
เปิดดู
419
สร้างเมื่อ
2021-01-13 16:07:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-13 16:11:31
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 353