เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
539
สร้างเมื่อ
2020-01-14 14:13:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-14 14:23:39
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
448
สร้างเมื่อ
2019-11-07 16:06:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-11-07 16:12:00
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต Tablet) สำหรับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
527
สร้างเมื่อ
2019-10-11 11:56:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-10-11 11:59:44
ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ (TEMSA) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
495
สร้างเมื่อ
2019-09-20 17:28:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-20 17:31:09
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
488
สร้างเมื่อ
2019-09-20 17:24:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-20 17:27:30
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการโทรศัพท์ Call Center (UCEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
เปิดดู
513
สร้างเมื่อ
2019-09-16 09:35:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-16 09:37:43
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ให้แสดงสารสนเทศที่จำเป็นฯ
เปิดดู
515
สร้างเมื่อ
2019-09-02 13:40:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-02 13:47:30
ประกาศราคากลาางงานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนระบบการประเมินและสอบฯ
เปิดดู
457
สร้างเมื่อ
2019-09-02 13:20:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-02 13:38:03
ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมมือถือให้บริการระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
584
สร้างเมื่อ
2019-08-19 13:35:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-19 14:33:45
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ ฯ
เปิดดู
498
สร้างเมื่อ
2019-08-08 17:31:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-08 22:46:22
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 358