เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ให้แสดงสารสนเทศที่จำเป็นฯ
เปิดดู
525
สร้างเมื่อ
2019-09-02 13:40:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-02 13:47:30
ประกาศราคากลาางงานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนระบบการประเมินและสอบฯ
เปิดดู
469
สร้างเมื่อ
2019-09-02 13:20:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-02 13:38:03
ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมมือถือให้บริการระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
594
สร้างเมื่อ
2019-08-19 13:35:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-19 14:33:45
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ ฯ
เปิดดู
509
สร้างเมื่อ
2019-08-08 17:31:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-08 22:46:22
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสุขาภิบาล
เปิดดู
579
สร้างเมื่อ
2019-07-23 16:24:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-05 12:10:58
ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
476
สร้างเมื่อ
2019-07-23 16:20:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-05 12:11:12
ประกาศราคากลาง จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางนิตยสาร
เปิดดู
512
สร้างเมื่อ
2019-07-12 11:36:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-05 12:11:22
ประกาศราคากลาง จ้างทำชุดความรู้
เปิดดู
416
สร้างเมื่อ
2019-07-09 13:18:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-05 14:30:10
ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสารสนเทศ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
447
สร้างเมื่อ
2019-07-05 15:44:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-14 11:10:47
ประกาศราคากลางงานจ้างทำระบบบริหารจัดการ และ Organizer การจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13
เปิดดู
440
สร้างเมื่อ
2019-04-22 14:42:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-22 14:47:27
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 290