เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ผ่านทางสื่อออนไลน์
เปิดดู
461
สร้างเมื่อ
2019-03-22 15:44:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-22 15:46:47
ราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าพลาสติกกันน้ำ 1669 (โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน)
เปิดดู
485
สร้างเมื่อ
2019-03-12 09:38:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-12 09:40:17
ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัด ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562
เปิดดู
1006
สร้างเมื่อ
2019-03-11 10:13:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-11 10:14:44
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบปั๊มน้ำประปา ของอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
427
สร้างเมื่อ
2019-03-08 09:27:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-08 09:28:51
ประกาศราคากลาง จ้างศึกษาและสังเคราะห์บทเรียนการเปลี่ยนแปลงของการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับบริหารจัดการ
เปิดดู
477
สร้างเมื่อ
2019-03-07 09:04:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 10:53:39
ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการโทรศัพท์ Call Center (UCEP) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
721
สร้างเมื่อ
2019-03-06 14:27:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-06 14:30:37
ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารกองทุน E-budget ให้ตอบสนองการใช้อิเล็กทรอนิกส์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
370
สร้างเมื่อ
2019-02-28 14:52:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-02-28 14:56:32
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษางานมาตรฐานระบบบริการงานคุณภาพ
เปิดดู
410
สร้างเมื่อ
2019-02-27 17:41:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-02-27 17:44:36
ราคากลาง จัดซื้อลิขสิทธิ์การรีโมทระยะไกล (Bomgar) เป็นระยะเวลา 1 ปี
เปิดดู
466
สร้างเมื่อ
2019-01-16 14:42:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-16 14:44:04
ราคากลาง จ้างทำ Artwork และจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2561
เปิดดู
396
สร้างเมื่อ
2019-01-16 14:30:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-16 14:31:33
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 267