เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการโทรศัพท์ Call Center (UCEP) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
673
สร้างเมื่อ
2019-03-06 14:27:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-06 14:30:37
ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารกองทุน E-budget ให้ตอบสนองการใช้อิเล็กทรอนิกส์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
330
สร้างเมื่อ
2019-02-28 14:52:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-02-28 14:56:32
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษางานมาตรฐานระบบบริการงานคุณภาพ
เปิดดู
363
สร้างเมื่อ
2019-02-27 17:41:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-02-27 17:44:36
ราคากลาง จัดซื้อลิขสิทธิ์การรีโมทระยะไกล (Bomgar) เป็นระยะเวลา 1 ปี
เปิดดู
416
สร้างเมื่อ
2019-01-16 14:42:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-16 14:44:04
ราคากลาง จ้างทำ Artwork และจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2561
เปิดดู
346
สร้างเมื่อ
2019-01-16 14:30:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-16 14:31:33
ราคากลาง จ้างผลิตยาดมตุ๊กตา สพฉ. 1669
เปิดดู
392
สร้างเมื่อ
2018-12-28 15:45:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-12-28 15:47:20
ราคากลาง จ้างเปลี่ยนเบรกเกอร์ ACB ตู้ MDB ระบบไฟฟ้า
เปิดดู
397
สร้างเมื่อ
2018-12-19 10:22:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-12-19 10:23:37
ราคากลาง จ้างผลิตหนังสือ 10 ปี พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน
เปิดดู
335
สร้างเมื่อ
2018-12-18 15:49:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-12-18 15:50:33
ราคากลาง โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์)
เปิดดู
351
สร้างเมื่อ
2018-12-11 14:28:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-12-11 14:29:45
ราคากลาง จ้างออกแบบและจัดนิทรรศการงานประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13
เปิดดู
375
สร้างเมื่อ
2018-12-04 11:48:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-12-04 11:52:25
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 232