เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ราคากลาง จ้างออกแบบและจัดนิทรรศการงานประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13
เปิดดู
391
สร้างเมื่อ
2018-12-04 11:48:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-12-04 11:52:25
ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
425
สร้างเมื่อ
2018-11-28 09:34:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-11-28 09:36:30
ราคากลาง โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
356
สร้างเมื่อ
2018-11-19 15:49:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-11-19 15:54:51
ราคากลาง จ้างจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพัฒนาบุคลากรกาแพทย์ฉุกเฉิน 6 ชั้น
เปิดดู
421
สร้างเมื่อ
2018-09-24 08:48:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-09-24 08:50:07
ราคากลาง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสู่ประชาชน (โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพมิพ์)
เปิดดู
344
สร้างเมื่อ
2018-09-18 11:13:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-09-18 11:15:19
ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการเผยแพร่ประชามสัมพันธ์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสู่ประชาชน
เปิดดู
336
สร้างเมื่อ
2018-09-10 14:13:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-09-10 14:19:41
ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 9 เครื่อง
เปิดดู
322
สร้างเมื่อ
2018-09-10 13:54:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-09-10 13:55:53
ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างทำของที่ระลึก
เปิดดู
318
สร้างเมื่อ
2018-08-29 14:36:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-08-29 14:37:58
ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
เปิดดู
303
สร้างเมื่อ
2018-08-29 14:18:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-08-29 14:23:41
ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างทำสมุดบันทึก (Diary) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2562
เปิดดู
316
สร้างเมื่อ
2018-08-29 13:40:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-08-29 13:47:11
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 226