เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างทำของที่ระลึก
เปิดดู
287
สร้างเมื่อ
2018-08-29 11:22:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-08-29 11:24:26
ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างพิมพ์หนังสือ รวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
273
สร้างเมื่อ
2018-08-14 16:46:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-08-14 16:48:40
ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้ออุปกรณ์โปรเจคเตอร์ (Projector) และชุดลำโพงแบบพกพา สำหรับห้องประชุมของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
318
สร้างเมื่อ
2018-08-14 16:41:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-08-14 16:45:19
ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานงานระบบการให้ ต่ออายุ ประกาศนียบัตร
เปิดดู
314
สร้างเมื่อ
2018-08-10 11:02:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-08-10 16:12:18
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสุขาภิบาล อาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
308
สร้างเมื่อ
2018-07-09 16:01:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-07-09 16:04:54
ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) เพื่อการสั่งการและเบิกจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการ
เปิดดู
305
สร้างเมื่อ
2018-06-21 16:07:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-06-21 16:10:01
ราคากลาง จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ให้แสดงสารสนเทศที่ถูกกำหนดว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
297
สร้างเมื่อ
2018-06-12 10:16:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-06-12 10:36:12
ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เปิดดู
319
สร้างเมื่อ
2018-06-11 13:27:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-06-11 13:31:30
ราคากลาง จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมมือถือให้บริการระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
318
สร้างเมื่อ
2018-05-30 14:14:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-05-30 14:18:25
ราคากลาง จัดซื้อลิขสิทธิ์ Software Oracle Database Edition One ระยะเวลา 1 ปี
เปิดดู
330
สร้างเมื่อ
2018-05-03 14:56:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-05-03 14:57:40
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 207