เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
16
สร้างเมื่อ
2022-01-14 12:21:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-14 12:26:17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
เปิดดู
11
สร้างเมื่อ
2022-01-12 11:54:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-12 11:56:59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
เปิดดู
13
สร้างเมื่อ
2022-01-12 10:51:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-12 10:53:54
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Backup Appliance) ของทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
28
สร้างเมื่อ
2022-01-07 16:26:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-07 16:34:21
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม จำนวน ๗๖ เครื่อง ระยะเวลาเช่า ๘ เดือน ๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดดู
26
สร้างเมื่อ
2021-12-30 21:14:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-30 21:17:02
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
เปิดดู
43
สร้างเมื่อ
2021-11-25 14:25:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-25 14:27:07
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 (ไตรมาส 4)
เปิดดู
73
สร้างเมื่อ
2021-11-04 12:11:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-04 12:14:21
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านอาคาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก
เปิดดู
66
สร้างเมื่อ
2021-10-26 11:29:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-26 11:34:56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
เปิดดู
95
สร้างเมื่อ
2021-10-06 15:54:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-06 16:45:44
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
76
สร้างเมื่อ
2021-09-30 17:00:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-30 17:09:02
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1250