เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
30
สร้างเมื่อ
2023-11-15 12:07:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-16 09:04:24
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๑๐ เดือน
เปิดดู
117
สร้างเมื่อ
2023-11-15 11:17:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-15 11:33:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ พร้อมชุด Capacitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center จำนวน 1 ระบบ
เปิดดู
22
สร้างเมื่อ
2023-10-25 18:45:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-28 12:52:41
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ พร้อมชุด Capacitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
97
สร้างเมื่อ
2023-10-25 17:49:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-25 17:51:46
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566)
เปิดดู
98
สร้างเมื่อ
2023-10-19 14:50:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-19 14:56:46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
เปิดดู
161
สร้างเมื่อ
2023-10-09 13:56:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-09 13:58:58
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
92
สร้างเมื่อ
2023-09-12 15:19:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-12 15:23:01
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
77
สร้างเมื่อ
2023-09-12 15:15:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-12 15:19:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
เปิดดู
79
สร้างเมื่อ
2023-09-11 10:35:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-11 10:36:25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
เปิดดู
172
สร้างเมื่อ
2023-07-24 11:43:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-17 14:34:16
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1887