เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
เปิดดู
8
สร้างเมื่อ
2023-05-26 12:19:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-26 12:23:02
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
เปิดดู
30
สร้างเมื่อ
2023-05-01 11:27:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-01 13:58:39
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ ชุด
เปิดดู
29
สร้างเมื่อ
2023-04-20 11:06:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 11:10:05
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับซื้อขายชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล
เปิดดู
26
สร้างเมื่อ
2023-04-20 10:56:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 11:01:08
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
เปิดดู
34
สร้างเมื่อ
2023-04-19 13:45:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 11:05:43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
เปิดดู
49
สร้างเมื่อ
2023-04-09 19:14:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-09 19:18:48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เปิดดู
29
สร้างเมื่อ
2023-04-07 12:41:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-07 12:45:07
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
163
สร้างเมื่อ
2023-03-15 11:59:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-15 12:00:16
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เปิดดู
221
สร้างเมื่อ
2023-02-24 14:37:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-18 11:14:44
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
87
สร้างเมื่อ
2023-02-17 14:18:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-17 14:22:12
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1727