เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
26
สร้างเมื่อ
2024-06-12 16:00:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-12 16:04:24
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
72
สร้างเมื่อ
2024-05-15 21:27:26
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-15 21:33:07
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2567
เปิดดู
109
สร้างเมื่อ
2024-05-13 21:04:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-13 21:08:11
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา 5 เดือน
เปิดดู
66
สร้างเมื่อ
2024-05-04 20:46:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-04 20:50:28
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2567)
เปิดดู
115
สร้างเมื่อ
2024-04-17 14:30:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-04-17 14:35:40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567
เปิดดู
157
สร้างเมื่อ
2024-04-04 11:45:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-04-04 11:49:18
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
เปิดดู
104
สร้างเมื่อ
2024-03-22 11:33:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-22 11:41:48
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เปิดดู
97
สร้างเมื่อ
2024-03-11 13:49:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-11 13:56:34
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
78
สร้างเมื่อ
2023-11-15 12:07:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-16 09:04:24
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๑๐ เดือน
เปิดดู
169
สร้างเมื่อ
2023-11-15 11:17:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-15 11:33:25
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1968