เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
เปิดดู
0
สร้างเมื่อ
2024-04-17 15:54:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-04-18 09:00:32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เปิดดู
89
สร้างเมื่อ
2024-03-05 10:50:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-05 10:53:29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
เปิดดู
177
สร้างเมื่อ
2024-02-09 15:06:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-09 15:12:22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
เปิดดู
146
สร้างเมื่อ
2024-01-15 10:06:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-15 10:11:40
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
106
สร้างเมื่อ
2023-12-28 12:53:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-28 13:03:22
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
109
สร้างเมื่อ
2023-12-21 15:51:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-21 16:06:24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
เปิดดู
108
สร้างเมื่อ
2023-12-12 14:25:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-12 14:32:14
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
100
สร้างเมื่อ
2023-12-04 08:45:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-04 09:12:41
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
181
สร้างเมื่อ
2023-11-02 17:14:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-02 17:27:35
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ
เปิดดู
156
สร้างเมื่อ
2023-10-25 17:54:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-25 17:57:55
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2200