เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2565)
เปิดดู
145
สร้างเมื่อ
2023-05-01 15:00:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-23 11:32:09
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
เปิดดู
139
สร้างเมื่อ
2023-05-01 14:52:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-23 11:34:26
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
117
สร้างเมื่อ
2023-04-27 13:39:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-07 10:34:18
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
258
สร้างเมื่อ
2023-02-27 08:25:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-27 08:30:42
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
564
สร้างเมื่อ
2023-02-17 15:22:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-17 15:35:03
(ร่าง) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
338
สร้างเมื่อ
2023-02-09 17:29:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-09 17:38:26
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)
เปิดดู
327
สร้างเมื่อ
2023-01-24 09:19:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-24 09:24:53
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
เปิดดู
267
สร้างเมื่อ
2023-01-24 09:09:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-24 09:12:28
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
543
สร้างเมื่อ
2023-01-23 10:52:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-23 11:06:41
(ร่าง) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
240
สร้างเมื่อ
2023-01-13 20:16:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-23 10:52:01
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 857