เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔
เปิดดู
420
สร้างเมื่อ
2022-06-23 10:55:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-23 11:00:56
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓
เปิดดู
261
สร้างเมื่อ
2022-06-23 10:33:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-23 10:42:19
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
606
สร้างเมื่อ
2022-05-25 17:43:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-05 20:37:27
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ใหม่อีกครั้ง
เปิดดู
604
สร้างเมื่อ
2022-05-24 12:06:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-24 12:13:18
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
230
สร้างเมื่อ
2022-05-19 18:59:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-19 19:02:01
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
272
สร้างเมื่อ
2022-05-06 15:13:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-06 15:22:17
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
เปิดดู
607
สร้างเมื่อ
2022-04-04 13:22:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-04 13:39:14
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
เปิดดู
274
สร้างเมื่อ
2022-03-22 14:35:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-22 15:07:13
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
281
สร้างเมื่อ
2022-02-25 13:53:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-25 14:02:47
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
เปิดดู
396
สร้างเมื่อ
2022-02-15 10:43:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-19 16:13:09
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 803