เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
เกาะกระแส New ITEMS สรุปการประชุมผ่าน Web Conference ครั้งที่ 2
เปิดดู
418
สร้างเมื่อ
2010-02-01 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สร้างขวัญกำลังใจรวมพล "ฅน กู้ชีพ" ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
1246
สร้างเมื่อ
2010-01-27 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่สาธารณรัฐเฮติ
เปิดดู
387
สร้างเมื่อ
2010-01-21 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่สาธารณรัฐเฮติ
เปิดดู
347
สร้างเมื่อ
2010-01-21 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
แจ้งความก้าวหน้า New ITEMS (ประชุม 7 จังหวัดนำร่อง ผ่าน Web Conference)
เปิดดู
428
สร้างเมื่อ
2010-01-15 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ด่วน!!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมAMEรุ่น4
เปิดดู
490
สร้างเมื่อ
2010-01-11 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
แนวทางการตรวจราชการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2553 (หน้า 14-23)
เปิดดู
422
สร้างเมื่อ
2010-01-11 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดดู
466
สร้างเมื่อ
2009-12-30 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดดู
438
สร้างเมื่อ
2009-12-30 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดดู
383
สร้างเมื่อ
2009-12-30 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 35