เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
เปิดดู
489
สร้างเมื่อ
2010-02-24 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน สพฉ.
เปิดดู
443
สร้างเมื่อ
2010-02-24 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
รับสมัครผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและประกวดในงาน EMS Forum 2010
เปิดดู
457
สร้างเมื่อ
2010-02-15 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
รับสมัครผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและประกวดในงาน EMS Forum 2010
เปิดดู
439
สร้างเมื่อ
2010-02-15 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
เกาะกระแส New ITEMS สรุปการประชุมผ่าน Web Conference ครั้งที่ 2
เปิดดู
449
สร้างเมื่อ
2010-02-01 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สร้างขวัญกำลังใจรวมพล "ฅน กู้ชีพ" ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
1280
สร้างเมื่อ
2010-01-27 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่สาธารณรัฐเฮติ
เปิดดู
409
สร้างเมื่อ
2010-01-21 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่สาธารณรัฐเฮติ
เปิดดู
373
สร้างเมื่อ
2010-01-21 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
แจ้งความก้าวหน้า New ITEMS (ประชุม 7 จังหวัดนำร่อง ผ่าน Web Conference)
เปิดดู
452
สร้างเมื่อ
2010-01-15 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ด่วน!!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมAMEรุ่น4
เปิดดู
519
สร้างเมื่อ
2010-01-11 00:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 63