เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. ระบุโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยทางอากาศยานช่วยเพิ่มโอกาสทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระบุปี 52-53 ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 29 ราย

 

              นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึง  โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินด้วยอากาศยานว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มโอกาสในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล หรือไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยยานพาหนะปกติ  โดยปัจจุบันอากาศยานที่ใช้มี 2 รูปแบบคือ เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินปีกหมุนรวมทั้งหมด 101 ลำ ซึ่งได้รับความร่วมมือ รวมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 10 หน่วยงาน คือ สพฉ. กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลกรุงเทพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อลดการเสียชีวิต ลดความพิการ รวมถึงการเจ็บป่วยรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น และลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

          เลขาธิการ สพฉ. กล่าวต่อว่า สำหรับผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศยาน ในปี 2552 ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยกว่า 10 ราย และในปี พ.ศ.2553 สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย 19 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างด้าว 3 ราย และจังหวัดที่มีปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศยานมากที่สุด คือ จ.แม่ฮ่องสอน จ.นราธิวาส จ.อุดรธานี ตามลำดับ

          “เหตุการณ์ที่ทีมสพฉ. ประทับใจ และจดจำได้ดี คือ ปฏิบัติการทางการแพทย์นำส่งผู้ป่วยเด็กแรกเกิดอายุ 1 วัน ที่มีปัญหาด้านหัวใจและการหายใจ จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ไปรักษาที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก ซึ่งเป็นเด็กชาวกระเหรี่ยง จึงเห็นได้ชัดว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดการเสียชีวิต ลดการเจ็บป่วยรุนแรง โดยไม่เลือกชนชั้น หรือสถานะทางสังคม แต่แค่ขอให้อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ก็มีโอกาสรอดชีวิตได้” นายแพทย์ชาตรีกล่าว

          นายแพทย์ชาตรี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือนโยบายสาธาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว เพราะถือเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการแพทย์ให้กับชาวต่างประเทศที่เข้ามาประชุม ท่องเที่ยว หรือลงทุนในประเทศ

สำหรับการขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 1669 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด 24 ชั่วโมง และมีพยาบาลวินิจฉัยอาการส่งรถพยาบาลหรือพาหนะที่เหมาะสมไปให้บริการนำส่งโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยรักษาชีวิตให้ทันท่วงที

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 1081