เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. ชงปรับเพิ่มงบปี 2555 เหตุแนวโน้มประชาชนเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิมเพิ่มขึ้น เน้นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 มีการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ที่มีนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายเร่งรัดพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความครอบคลุมมากขึ้น จึงเห็นชอบตามที่ สพฉ.ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ในกรอบวงเงิน 1,648.5736 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินวงเงิน 1,216.4840 ล้านบาท และงบบริหารจัดการสพฉ.และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด วงเงิน 432.0896 ล้านบาท

นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) กล่าวว่า ในส่วนของงบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินที่มีการปรับวงเงินเพิ่มเติมนั้น เนื่องจากแนวโน้มประชาชนที่เข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด  โดยในปี 2554 คาดว่าจะมีการปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 ล้านกว่าครั้ง และคาดว่าจะเพิ่มเป็น กว่า 1.99 ล้านครั้งในปี 2555 สพฉ.จึงจำเป็นต้องขอเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนงบชดเชยค่าปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อเร่งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย

นอกจากนี้งบประมาณในส่วนของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะเน้นพัฒนาทั้งในเรื่องคุณภาพการปฎิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน การพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และศึกษาวิจัยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม สพฉ.จะนำมติที่ กพฉ.เห็นชอบส่งต่อให้สำนักงบประมาณพิจารณาต่อไป

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 444