เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ.ร่วมฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ ๑๑ (Cobra-Gold 11)

สพฉ.ร่วมฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ ๑๑ (Cobra-Gold 11)

การฝึก Cobra-Gold  เป็นการฝึกทางทหารร่วมกันระหว่างกองทัพไทยและกองกำลังของสหรัฐอเมริกา หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อรหัสการฝึกว่า “Cobra-Gold”  ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี   โดยในปีนี้    จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๗ ถึง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ๗ ประเทศ   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นตัวแทนประเทศไทยด้านการแพทย์และสาธารณสุข   เข้าร่วมวางแผนการฝึกในครั้งนี้

ดูรายละเอียดได้ที่นี่   -->  smiley

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 620