เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. จับมือ บริษัทกลางฯ ลงนามเอ็มโอยู “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” หวังพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน-การประกันภัย เชื่อผู้ป่วยได้รับประโยชน์ ลดการบาดเจ็บฉุกเฉิน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เปิดตัว “ขอนแก่น” จังหวัดนำร่องก่อนขยายความร่วมมือไปทั่วประเทศ

 

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดได้ทำพิธีบันทึกความตกลง เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีนพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และนางณัฏฐฉวี  ทูลแสงงาม รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมลงนาม และมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นสักขีพยาน

                นพ.ชาตรี กล่าวว่า จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นทาง สพฉ.จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการลงนามบันทึกความตกลงครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่จะทำให้การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุดีขึ้น ทั้งในด้านการดูแลรักษาการบาดเจ็บและในเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษา และที่สำคัญทำให้มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ฉุกเฉินและผู้ประสบภัยจากรถร่วมกัน มีการการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเลคทรอนิคส์อื่นๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินอย่างมาก

เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า หลังจากมีการลงนามบันทึกความตกลงกันแล้ว ผู้ประสบภัยจากรถ จะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ลดคามเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือทุพพลภาพ และสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  โดยในส่วนของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจได้รับข้อมูลจากผู้ประสบภัยจากรถได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลดค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่สมควร

นอกจากนี้ในส่วนของสถานพยาบาล จะสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อน ลดการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยสามารถทราบสถานะการประกันภัยและความคุ้มครองตามพรบ.ดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาล

นพ.ชาตรี กล่าวต่อว่า ในส่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะทำให้มีข้อมูล และสามารถวางแผนการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ผู้ประสบภัยเข้าถึงและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และทำให้ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับเฉพาะผู้ประสบภัยจากรถซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้  ส่งผลทำให้มีระเบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

 

“จังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดนำร่องในการลงนามบันทึกความตกลงครั้งนี้เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม มีการพัฒนางานด้านอุบัติเหตุจราจรมาโดยตลอด มีระบบข้อมูลที่สมบูรณ์และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีการขยายการดำเนินการไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป” นพ.ชาตรีกล่าว

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 480