เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

       สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขนาด 5 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น ตามแบบเลขที่ 10252/52 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างในราคาชุดละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2553 หรือสอบถามได้ที่งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารทั่วไป สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง ตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2801 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ Download

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 437