เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. เปิดอบรมชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ (DMERT) หวังพัฒนาทีม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันการณ์

 

 

นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภัยพิบัติมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อการเตรียมพร้อมที่ดี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จึงเปิดอบรมโครงการ “ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ (DMERT : Disaster Medical Emergency Response Team) ประจำจังหวัด หรือโรงพยาบาล เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์

 

 

 

สำหรับชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ (DMERT) เป็นการผสมผสานข้อดีระหว่างทีม MERT (Medical Emergency Response Team) ที่ริเริ่มโดยกรมการแพทย์และสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และทีม DMAT (Disaster Medical Assistant Team) ที่เปิดอบรมมาแล้วตั้งแต่ปี 2551 อาทิ การจัดทีมให้มีขนาดเหมาะสมมากขึ้น ความคล่องตัวในการออกปฏิบัติ การจัดทีมตามความชำนาญพิเศษ เป็นต้น โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข  

ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ หรือ DMERT  1 ชุด จะประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณภัย หรือแพทย์ทั่วไป จำนวน 2คน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย จำนวน 4 คน เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์(EMT-I) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ช่วยพยาบาล 2คน และ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หรืออาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (FR) 3 คน รวมชุดละ 11 คน  โดยหลังจากอบรมจะสามารถออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที สามารถดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องพึ่งพาพื้นที่ ซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เต้นท์สนาม  เครื่องปั่นไฟ ถังน้ำ ฯลฯ ไปพร้อมกับทีม เพื่อเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ

การเปิดอบรม DMERT ประจำปี 2555 จะเปิดอบรมทั้งหมด  4 รุ่น  รุ่นละ 5 ชุดปฏิบัติการ รวม 20 ชุด โดยจะเป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้น จังหวัด โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 24 มกราคม  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.emit.go.th หรือ >>>>>> คลิ๊กที่นี่ >>>>>>>

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 1299