เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ด่วน!!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมAMEรุ่น4

คลิ๊กที่นี่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเบื้องต้น รุ่น 4 - 10 

หนังสือแจ้งเป็นทางการจากสพฉ.จะส่งให้สสจ.เพื่อแจ้งให้ผู้อบรมทราบและดำเนินการเตรียมเข้ารับการอบรม ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณญาดา ลิ้มพุทธอักษร 08-4342-1669

รายละเอียดการเตรียมตัว อ่านได้ที่ หน้านี้ http://www.niems.go.th/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=3423&news_type=07=keyword_=

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 456