เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอปรับรหัสนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม EMS Forum ปี 2553 กลุ่ม OB ใหม่

ปรับรหัสผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ปี 2553 กลุ่ม OB ใหม่

ดูรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดที่นี่ userfiles/abstract.pdf

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด ขอให้ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.niems.go.th ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553      โดยได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน (1 เรื่องต่อผู้นำเสนอ 1 คนเท่านั้น)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้นำเสนอผลงานไปรายงานตัว ณ ตึกพลาซ่า โรงแรมสตาร์ ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.  สำหรับผลงานประเภทนำเสนอด้วยการบรรยาย กรุณาส่งไฟล์นำเสนอ ณ วันที่รายงานตัว  

ดาวน์โหลดกติกาการนำเสนอที่นี่ userfiles/Guideline.pdf

การประกวดผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์/นวัตกรรม  วันที่ 28 เมษายน 2553  

ส่วนผลงานที่นำเสนอด้วยการบรรยาย  นำเสนอและประกวดวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.00-17.00 น.

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 401