เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553

การดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553

                    การดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการดำเนินงานของศูนย์ความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านควบคุม และป้องกัน การรักษาพยาบาลและระบบข้อมูล จึงขอให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

   สิ่งที่ส่งมาด้วย (ข้อ 1 ถึง 6) คลิก Download  

 

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 447