เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แนวทางการจัดตั้ง ?ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับคณะทำงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ได้ทำ(ร่าง)แนวทางการจัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) ศึกษาเอกสารประกอบการดำเนินงาน เพื่อจัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และสามารถศึกษาเอกสารการสนับสนุนงบประมาณและการประเมินความพร้อมได้ที่ www.niems.go.th ==> Download

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 415