เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แจ้งเลื่อน!!!! การประชุมวิชาการ"ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน"

เชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
   ร่วมระหว่างสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
        กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก
           และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
                                 เรื่อง
“การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน”
(Aeromedical Evacuation in Emergency Situation) 
         ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
             เลื่อนเป็นวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ   เลขที่ 171 ถ.พหลโยธิน   แขวงคลองถนน
                                 เขตสายไหม   กทม.10220
 
ดูรายละเอียดได้ที่นี่
กำหนดการ (new!!) userfiles/file/AGENDA11-12May2010.doc
ใบสมัคร  userfiles/file/REGIS-FORM.doc
Brochure  userfiles/file/A01.jpg  userfiles/file/A02.jpg  userfiles/file/POSTER.jpg
โครงการ  userfiles/file/Project.pdf

 

 
ติดต่อสอบถามที่
คุณสมชาย ดอกเกี๋ยง โทร. 08-1844-8201 
คุณกฤษฎี หมื่นจันทร์ทึก โทร. 08-1832-7072 
หรือเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ นาวาอากาศเอกหญิง ผ่องพรรณ์ หิรัญดร โทร. 08-1733-7389
 Download แบบฟอร์มได้ที่
www.iam.rtaf.mi.th , www.niems.go.th
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 449