เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. จ้างเปรียบเทียบราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์

                    สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เปรียบเทียบราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์ ตามรายละเอียด ดังนี้

                               1. กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ สาธารณสุขซอย 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

                               2. กำหนดตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ชั้น 4  อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                               3. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                               4. เปิดซองเปรียบเทียบราคาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์

 สามารถคลิก Download ประกาศ เปรียบเทียบราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์ 

                      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเปรียบเทียบราคา ได้ที่สำนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สาธารณสุข ซอย 8 ชั้น 2 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0 2965 9782-4 ต่อ 2003  (คุณเรวดี หะสิตะพงษ์)

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 391