เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอความร่วมมือศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์สาธารณภัย

ปัจจุบันสถานการณ์โลก และสถานการณ์ของประเทศไทยประสบกับภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ และจากการกระทำของมนุษย์ เช่น เหตุการณ์สึนามิที่ภาคใต้ น้ำท่วมเฉียบพลันที่จังหวัดน่าน หรือโคลนถล่มที่ภาคเหนือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอความร่วมมือ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทุกจังหวัด เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์ภัย และภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ไฟไหม้ อุบัติเหตุหมู่ สารเคมี ฯลฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ขอความร่วมมือให้ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งเบื้องต้นให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์นเรนทร) ทราบโดยทันทีหรือภายใน 10 นาที เช่น เกิดเหตุอะไร ที่ไหน พื้นที่รับมือไหวหรือไม่ หากไม่ไหวก็ขอความช่วยเหลือ(ในกรณีต้องส่งหน่วยกู้ชีพออกให้การช่วยเหลือให้ระบุว่าหน่วยกู้ชีพระดับใด จากหน่วยงานต้นสังกัดใด ออกไปปฏิบัติงาน) ผ่านทางระบบสื่อสาร เช่น วิทยุ ระบบ VHF-FM หรือ HF-SSB หรือ E-Radio หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-1669 02-590-2803 หรือโทรสาร 02-590-2804, 02-951-0364 เพื่อทาง สพฉ.จะประสานการช่วยเหลือในระดับสูง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. หลังจากนั้นเมื่อภาระกิจเร่งด่วนเสร็จสิ้นแล้วให้รวบรวมและจัดส่งข้อมูลให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์นเรนทร) อีกครั้งทางโทรสารเพื่อรวบรวมเป็นสถิติ และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ต่อไป

--------------------------------------------

หมายเหตุ : จะมีหนังสือแจ้งจังหวัดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 668