เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Training community emergency volunteers for hotel staff Hope is the front First aid, tourists, emergency illness

Training community emergency volunteers for hotel staff Hope is the front First aid, tourists, emergency illness

Tourism is considered a major industry. That generates enormous income for the country Which has been popular with tourists all over the world in traveling And stay in Thailand But nowadays the emergency illness that occurs with tourists in the hotel And tourist attractions Likely to increase Both from accidents, disasters, accidents and emergency illnesses With dangerous diseases or chronic diseases such as sudden respiratory arrest, heart disease, stroke, diabetes, which causes emergencies, crises that need to be rescued at the scene in a timely manner
Emergency Medical Training and Development Center by Dr. Pairoj Bunsirikhamchai, Deputy Secretary of the National Institute of Emergency Medicine and Dr. Paween Naramathakul, Director of the Emergency Medical Training and Development Center Therefore organized a training program for community emergency volunteer first aid courses for the hotel staff By organizing a pilot project for St.Regis Hotel Bangkok employees
            Training Will make the hotel staff Have knowledge and understanding of skills In first aid Notification of requesting assistance via the hotline 1669 Patient mobility Resuscitation (CPR) allows tourists to receive immediate help when emergency illness And reduce complications of disability and loss of life that may occur

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 929