เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

An application to verify a certified ambulance is now available to download for quality assurance of emergency service, both in IOS and Android system

An application to verify a certified ambulance is now available to download for quality assurance of emergency service, both in IOS and Android system

An application to verify a certified ambulance is now available to download for quality assurance of emergency service, both in IOS and Android system. National Institute for Emergency Medicine has launched an application to verify a certified ambulance to assure emergency service are being met.

Whenever there is an accident or someone needs an emergency medical attention, an immediate medical assistance is required promptly. As a matter of fact, medical equipment, an ambulance must be in a good working condition including qualified medical personnel. Consequently, the National Institute for Emergency Medicine has created an     

“EMS Certified” application as a tool to ensure that standards of quality of ambulances and subsidiary rescue vehicles.

Mr. Anucha Setthasathien, M.D., the Secretary General of the National Institute for Emergency Medicine (NIEMS) says that this application that has been launched before a while back through Android and the numbers of download are satisfactory, the “ EMS Certified” application is  now available on IOS system for comprehensive use for all mobile phone users.

Instruction how to verify the certified ambulance and subsidiary rescue vehicles.

1. Take a photo a “QR-code “of an ambulance or a subsidiary rescue vehicle, then, scan it on the application for verification.

2.  Or type in a license plate number and select an origin, it will show the result if that vehicle is certified or not.

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1104