เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

worldsafety2018

worldsafety2018

About Safety 2018

Injuries and violence are a major public health burden across the globe. The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018) will bring together over 1000 of the world's leading researchers, practitioners, policy-makers and activists to share information and experiences and to discuss solutions. Conference major theme is “Advancing injury and violence prevention towards SDGs”

 

Conference Objectives

Inspired by the SDG commitments, WORLD CONFERENCE ON INJURY PREVENTON AND SAFETY PROMOTION 2018 (called “Safety 2018”) is convened in November 5-7, 2018 in Bangkok with the following objectives.

To share knowledge, experience, good practices, successful and non-successful stories, challenges of injury prevention and safety promotion in responses to SDGs.

To promote safety and non-violence in all policies, and advocate effective multi-sectoral actions for safety and non-violence.

To build and strengthen a global community of practice in order to promote safety and prevention of violence agenda worldwide.

 

Safety 2018 will take place on November 5-7, 2018 in Bangkok, Thailand. The Conference will be hosted by Thailand’s Ministry of Public Health, and co-hosted by the World Health Organization (WHO), the National Institute for Emergency Medicine (NIEM) and the Thai Health Promotion Foundation.

 

http://www.worldsafety2018.org/

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1207