เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

If an animal bites you or your child, follow these guidelines

  • For minor wounds. If the bite barely breaks the skin and there's no danger of rabies, treat it as a minor wound. Wash the wound thoroughly with soap and water. Apply an antibiotic cream to prevent infection and cover the bite with a clean bandage.
  • For deep wounds. If the animal bite creates a deep puncture of the skin or the skin is badly torn and bleeding, apply pressure with a clean, dry cloth to stop the bleeding and see your doctor.
  • For infection. If you notice signs of infection, such as swelling, redness, increased pain or oozing, see your doctor immediately.
  • For suspected rabies. If you suspect the bite was caused by an animal that might carry rabies — including any wild or domestic animal of unknown immunization status, particularly bats — see your doctor immediately.

Doctors recommend getting a tetanus shot every 10 years. If your last one was more than five years ago and your wound is deep or dirty, your doctor may recommend a booster. Get the booster as soon as possible after the injury.

Domestic pets cause most animal bites. Dogs are more likely to bite than cats. Cat bites, however, are more likely to cause infection because they are usually puncture wounds and can't be thoroughly cleaned. Bites from nonimmunized domestic animals and wild animals carry the risk of rabies. Rabies is more common in bats, raccoons, skunks and foxes than in cats and dogs. Rabbits, squirrels and other rodents rarely carry rabies.

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1396