เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

13ht Asia Pacific Conference of Disaster Management

National Institute for Emergency Medicine in cooperation with Navamindradhiraj University are hosting a “13ht Asia Pacific Conference of Disaster Management” (APCDM). The conference will be held from November 6 to 8, 2016 at Radisson Blu Plaza, Bangkok, Thailand.  All medical personnel; Doctors, Nurses, Paramedics, Emergency medical personnel and Medical students are encouraged to participate in this conference. The purpose of the Conference ranges from advanced training on how to provide health care to multiple disaster survivors to the establishment of interdisciplinary “Disaster Medicine” as a unique area of medical science. For more information regarding the conference, please visit us at

http://www.niems.go.th/th/View/ContentDetails.aspx

Online Registration is available as instructions below;                                         

1.  Go to:       http://www2.vajira.ac.th/apcdm/a/?page_id=686

2.  Click: on   Online Registration

3.  Fill in your e-mail address and password, and wait for an e-mail from us.

4.  Then, fill in your information and select a course you would like to attend within November 6. You can select only one course.

5.  Make a payment at KTB Samsen Branch (Washira Hospital) Account name: The 13 Asia Pacific Conference on Disaster Medicine (APCDM) and Number: 984-4-26082-5

6.  Send an e-mail and attach a copy of your slip to apcdm13@nmu.ac.th

7. Washira Hospital will e-mail you a receipt and a confirmation

Course Prices 3,500 baht for Courses on Nov 6, 2016 at Washira Hospital, Petcharat Building 6th fl. And M Fl.

The APCDM Conference on Nov 7-8, 2016

Early bird registration price by October 20, 2016

1.      Physician  7,000 baht

2.      Nurses and Public Health officials 3,500 baht

3.      Medical students and Nurse students 2,500 baht

Registration after Oct 20, 2016 prices:

1.      Physician  7500 baht

2.      Nurses and Public Health officials 4,000 baht

3.      Medical students and Nurse students 3,000 baht

Registration fee is eligible for reimbursement. If you have any questions, send an e-mail to drrapeepron@gmail.com  Or call Ms. Rapipon Rojsaengrueng, M.D. at 081-378-9818 or Ms. Nawanan at 080 -623-1669

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 952