เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

National Institute for Emergency Medicine invite all stakeholders from within the Television industry, to discuss and disseminate accurate information on First Aid and how to call 1669

 

National Institute for Emergency Medicine invite all stakeholders from within the Television industry, to discuss and disseminate accurate information on First Aid and how to call 1669, an emergency hotline to get help in case of emergency. In addition, these course of learning is being managed to include in the school curriculum for school children.

Mr. Anucha Setthasathien, the secretary general of the National Institute for Emergency Medicine mentioned the case of a television has broadcasted an erroneous information about First Aids and a Medical Emergency assistance. He was not trying to blame anyone, but to convert this mistake to an opportunity to develop First Aid and Medical Emergency assistance to become a public education whether for government agency ,private sectors, contractor , supplier, people, actors, actresses, and TV producers. National Institute for Emergency in cooperation with the National Assembly, agree to provide accurate knowledge including First Aid and Medical Emergency Assistance to all parties, especially the TV Show producers, actors and actress who have an important role and a big influence in the show business. It is crucial that they clearly comprehend an accurate concept and practice on First aid training and Emergency assistance, so they can insert a proper way of life saving on-screen appropriately. The next step is to invite all TV producers and stakeholders to discuss ways to disseminate accurate information to public.

Secretary General of the National Institute of Emergency Medicine has a discussion with Ministry of Education over a course in first aid and medical emergency assistance to be included in school curriculum.  Since in the European school system has started teaching school children from the age of 12 in order for them to be able to perform CPR and also how to operate AED machine. As a result, each level from M 1-M 6 will learn these courses from fundamental to intermediate level, respectively. This is going to be a requirement for all college admission for all Thai students in the future.

 

However, he would like to thank the TV producer who stopped broadcasting the erroneous ways of perform a first aid and an emergency rescue. National Institute for Emergency Medicine is enthusiastic to assist and provide any information regarding First aids and a Medical Emergency assistance to all media stakeholders for an accurate information for the public use. Additionally, there is an EMS 1669 apps available in the Play Store for free downloading. The useful information ; how to identify emergency patient and perform emergency assistance such as  seizures, injury, scald burn, drowning, choking, airway obstruction, animal bites and sudden chest pain are posted in the apps. Moreover, the apps can locate a caller promptly in case of emergency by pushing the button on the apps. 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 398