เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

The Press Conference of Signing Ceremony of the Memorandum of Cooperation among the Board of Directors of the Integrated Coordination of Emergency Response of National Legislative Assembly (NLA),

   The Press Conference of Signing Ceremony of the Memorandum of Cooperation among the Board of Directors of the Integrated Coordination of Emergency Response of National Legislative Assembly (NLA), was held at the Parliament Hall 1. The signing of 24 corporate partners includes; the National Legislative Assembly, Ministry of Public Health , National Institute for Emergency Medicine, Royal Thai Police Department ,Department of  Land Transport and various  government agencies and private sectors to jointly plan   7sub-plans for the Integrated Coordination of Emergency Response .

1.  Public Relation plan of Emergency Response Case

2.  First aid and CPR Training Plan

3.  Preparation of High-Rise building to accommodate Emergency Response Plan

4.  A Traffic Management Plan to give way to emergency vehicles.

5. Emergency Response Service Development Plan

6. Improvement of Support Mechanism Plan

7.  Monitoring and Coordination Measurement Plan

These plans are to encourage work in coordination to implement an effective emergency response. Initially, Emergency lane will be in effect soon, as it has presented earlier.

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 448