เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

International Conference on Disaster Management 2019 25th – 27th September 2019, Ancona, Italy

International Conference on Disaster Management 2019

25th – 27th September 2019, Ancona, Italy

 

How will you handle an unexpected disaster?

Natural disaster can be considered as a major concerned topic which everyone should understand and be aware of, in order that it will be effectively handled and prepared.

Since 2009, the International Conference on Disaster Management has been organized in various places such as Florida (2011), Spain (2013) and Turkey (2015). This year 2019, The International Conference on Disaster Management is being reconvened on 25th – 27thSeptember 2019 in Ancona, Italy aiming to reduce risk and improve outcome. Moreover, it will be a great opportunity to exchange information.

Varieties of topics concerning disaster management will be covered including;

  • Disaster analysis
  • Emergency preparedness
  • Risk mitigation
  • Risk and security
  • Health risk and disaster psychology
  • Case studies
  • Preparedness and training
  • Learning from disasters
  • Terrorism and man-made disasters
  • Integrated systems and solutions for disaster management

Why should you attend?  

Your papers represented at the International Conference on Disaster Management 2019 will be published a volume of WIT Transactions. Moreover, the selected papers will appear in an issue of the International Journal of Safety and Security Engineering.

Abstract Submission Details:

Abstracts of no more than 300 words should be submitted as soon as possible. It should clearly state the purpose, results and conclusions of the work to be described in the final paper. Final acceptance will be based on the full-length paper, which if accepted for publication must be presented at the conference.

The language of the conference will be English.

For further information

https://www.wessex.ac.uk/images/pdf_cfps/2019/DMAN_2019_CFP.pdf

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 825