เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

The 26th Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine 2019 August 1-3, 2019 @ Bali, Indonesia

The 26th Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine 2019

August 1-3, 2019 @ Bali, Indonesia

 

Join now and you won’t regret.

This is the time to present your emergency medicine research and learn more.

 

This year, “The 26th Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine 2019” will be held at the Stones Hotel – Kuta, BaliBali, Indonesia.

 

The meeting is opened to all physicians, nurse, and other allied health professionals who are fascinated in learning and exchanging ideas in intensive care and Emergency

Medicine topics such as;

  • Ultrasound Life Support
  • Use of Non-Invasive Mechanical Ventilation in the Emergency Department
  • Pediatric Basic Intensive Care Course
  • Mechanical Ventilation Basic & Advance
  • Basic Intensive Care Course
  • Bronchoscopy & Interventional Pulmonology

 

There will be formal presentation, as well as tutorials, workshop and courses which will be described by various International multi-disciplinary experts from 16 countries.

Mark your schedules!

1. Pre-Symposium course & Workshop: July 30-31, 2019

2. The 26th Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine: August 1-3, 2019

3. Post Symposium Course & Workshop: August 3-4, 2019

4. Deadline for abstract submission: May 31, 2019

Registration Details:

Early-bird Registration: Before March 1, 2019

Registration: March 1 – June 30, 2019

Late & On-Site Registration: Start from July 1, 2019

For further information

http://www.asiapacificccem.org

 

Don’t hesitate to summit your research and experience memorable week with nice colleagues at the beautiful Bali.

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 933