เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Call for Abstract: Paramedicine Research Symposium 25-26 November 2019 Frankston, Australia

Call for Abstract: Paramedicine Research Symposium

25-26 November 2019 Frankston, Australia       

Are you looking forward to be a part of international
paramedical collaboration?

It is time to grab this chance and summit your paramedicine research!!!

 

This 25th and 26th November 2019the Paramedicine Research Symposium will be organized for academics, clinicians and students who are interested in scientific analysis in Paramedicine through trainings and practices.

It is an event for creating the body of knowledge through the collaboration from the people in the field of paramedicine around the world.

Both Monash University Department of Community Emergency Health and Paramedic Practice, together with the Australian and New Zealand College of Paramedicine co-host this event to enhance and strengthen the collaboration in paramedicine, emergency health and primary health care, so that the effective paramedic practice and training can be pursued.

The Paramedicine Research Symposium will be organized at Monash University Peninsula Campus, Moorooduc Highway, Frankston, Australia.

Save your dates! ABSTRACT SUBMISSION starts July 1, 2019

  

For further information, please access: https://www.anzcp.org.au/events/prs19

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 754