เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เลขาธิการสถาบันฯการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และทีมงาน พูดคุย เรื่อง นโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน"

เลขาธิการสถาบันฯการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และทีมงาน พูดคุย เรื่อง นโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน" การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (TEMSA)"  แนะนำการทำแบบประเมินตนเอง 

 

มาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน TEMSA  โดย นายแพทย์พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์

วิธีเข้าทำแบบประเมินตนเองออนไลน์  โดยคุณณญาดา เผือกขำ 

ถาม - ตอบ ปัญหาในการทำแบบประเมินตนเอง โดย คุณสุพัตรา ลิเลิศ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 807