เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ.จะจัดประชุมมอบนโยบาย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และชี้แจงงานปี 2553 ในวันที่ 19-20 พย.52

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะจัดประชุมมอบนโยบายการแพทย์ฉุกเฉิน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และชี้แจงการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2553  แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด ผู้รับผิดชอบศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัดทุกจังหวัด ผู้นิเทศงาน รวมถึงองค์กรเอกชน สมาคม และมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในปีงบประมาณ 2553 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน การพัฒนาคุณภาพบริการ และประเมินผลในปีงบประมาณ 2553ซึ่ง สพฉ. ได้ทำหนังสือเชิญไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ทางโทรสารหมายเลข 02-590-2800,02-590-2801,02-590-2804, 02-951-0364
หรือทาง e_mail roengchart.s@niems.go.th  และ phichet.n@niems.go.th 
สามารถ Download เอกสาร==>  โครงการ   หนังสือเชิญ สสจ.  หนังสือเชิญ รพ. กำหนดการ แบบตอบรับ

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 457