เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

National Institute for Emergency Medicine receive Public Service Awards on Service Development for the Universal Coverage for Emergency Patient (UCEP) Policy

National Institute for Emergency Medicine receive Public Service Awards on Service Development for the Universal Coverage for Emergency Patient (UCEP) Policy

          Flt.Lt. Atchariya Pangma, Secretary-General of the National Institute for Emergency Medicine (NIEM), attended the ceremony to receive Public Sector Excellence Awards (PSEA) of the year 2019 on September 13th, 2019 at the Royal Jubilee, Impact Arena.  NIEM has received a Good Public Sector Excellence Awards on Service Development Category through the Universal Coverage for Emergency Patient (UCEP) Policy.

Other agencies within the emergency medical service network are Songklah Provincial Administrative Organization which has received an award of the same category from the “Integrated Emergency Response System”, while Health Region 1 also receive an award from the “Development of Emergency Aeromedical Emergency Service” or Skydoctor.

          Receiving Public Sector Excellence Awards is a very important key stone for all public agencies, as it is an honor to the organization reflecting achievement in service and organization development, transforming ideas and approaches public sectors used to have in order to be accountable and reliable to the public.

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1311