เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Call for Abstracts: The 6th EMS Asia 2020 Tokyo and the 23rd Congress of Japanese Society for Emergency Medicine

The 6th EMS Asia 2020 Tokyo and the 23rd Congress of Japanese Society for Emergency Medicine, convened from 5-7 June 2020 at Kokushikan University Setagaya Campus Tokyo, Japan, is calling for abstracts under the theme of “Diversity and future perspective of multi-occupational collaboration in pre-hospital medical settings”.

 

The participants who are interested to submit their abstracts are recommended to follow the guidelines provided by the conference secretariat as the following;

 

Abstract Submission:

November 1, 2019 – January 8, 2020

Regulation:

 • All abstracts must be submitted through online submission system.
 • The presenting author is recommended to be a member of EMS Asia.
 • The notice will be sent by e-mail

Format:

 • Title: 30 words
 • Abstract Body: 300 words

Category:

Your abstracts should fall under these following categories;

 1. What's New in EMS Research
 2. Resuscitation Guideline 2020
 3. Disaster and Mass Casualty Incident
 4. Community CPR and PAD
 5. Dispatcher Assisted CPR
 6. Helicopter EMS
 7. First Responder and Professional ALS Collaboration
 8. Developing EMS Systems in Asia
 9. Future EMS
 10. Heart Stroke and Environmental disease
 11. Community Paramedicine
 12. Mass Casualty Incident
 13. EMS Education
 14. Psychological Issue in EMS
 15. Sport First Responder
 16. Trauma
 17. OHCA Registry and Strategy
 18. Ambulance Safety
 19. Industrial EMS
 20. Stroke
 21. Resuscitation
 22. Disaster
 23. Case report
 24. Other

Awards:

5 excellent abstracts will be selected among the applications, and awarded.

 

For further information and inquiry, please kindly access: https://site2.convention.co.jp/jsem23/english/abstracts/ or contact the conference secretariat with the following details:

EMS Asia 2020 Tokyo Abstract Handling Desk (c/o Japan Convention Services, Inc.)

TEL: +81-3-3508-1214

Office hours: 9:30–17:30 (Weekdays Only / JST)

E-mail: endai-jsem23@convention.co.jp

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1267