เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

      

 สาระน่ารู้         ข้อมูลข่าวสาร

 

 • Standard Colour for Safety Sign(มาตรสีที่ใช้ในงานความปลอดภัย)สีที่นำมาใช้กับเครื่องหมายความปลอดภัยต่าง ๆ นั่น แต่ละสี สื่อถึงความหมาย และ การใช้งานที่แตกต่างกัน และตารางต่อไปนี้เป็นความหมายของสีแต่ละสี และ ตัวอย่างการใช้งาน

 

 

 • แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉิน คลิ๊กที่นี่  
 • แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คลิ๊กที่นี่                                                                                                                                                      

 

 รายงานอุบัติการณ์   S I M P L E             

 • แนวทางการปฏิบัติงาน กรณีผู้ป่วย/สงสัย ติดเชื้อทางเดินหายใจ สำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง 31 ม.ค.63  คลิ๊กที่นี่
 • รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  คลิ๊กที่นี่

 

 

S I M P L E     

 • Safety Equipment in vehicle (Fire extinguisher ,Safety belt etc.)                                                                           
 • Inspection of vehicle (Tyre pressure ,Gasoline, Oxygen tank)
 • Medication and Medical Equipment/device)
 • Personal Protective Equipment (Mask, Gloves, Goggles, Suit)
 • Line,(IV) and tube in position and Secured
 • Emergency preparedness plan and Communication                            

ภาพกิจกรรม เครือข่ายความปลอดภัย

  

 

        

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 878