เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ และหน่วยปฏิบัติการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ และหน่วยปฏิบัติการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • ฉบับที่ 8.2 ปรับปรุงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 #update ไฟล์ "คลิกที่นี่"

1. PUI ไข้ >37.5 องศาเซลเซียส 
2. ปรับปรุง Flow

  • ฉบับที่ 8.2 ปรับปรุงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 Download ไฟล์ "คลิกที่นี่"

  • ฉบับที่ 8.1 ปรับปรุงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  Download ไฟล์ "คลิกที่นี่"

  • ฉบับที่ 8 ปรับปรุงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 Download ไฟล์ "คลิกที่นี่"

  • ฉบับที่ 7 ปรับปรุงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 Download ไฟล์ "คลิกที่นี่"

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 4267