เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

COVID-19 รู้เพื่อรอด

Displaying อีกรอบของอีกรอบ3.jpg

Displaying สวมถอดทำใหม่จ่ะ1.jpg

Displaying ปฏิบัติตัวในสถานณ์การฉุกเฉิน.jpg
Displaying แนวทางปฏิบัติงานของรถ_8 EMS.jpg Displaying ข้อปฏิบัติกักตัว 14 วัน_2.jpg Displaying การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ4.jpg
Displaying สายด่วนควรรู้ COVID-19.jpg

Displaying แนวทางปฏิบัติงานรถEMS.jpg

Displaying Untitled-16.jpg
Displaying สงกรานต์03.jpg Displaying สงกรานต์02.jpg Displaying สงกรานต์01.jpg
Displaying ปีใหม่ไทย.jpg Displaying โทร1669.jpg Displaying ผู้สูงอายุ.jpg
Displaying ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค.jpg Displaying ชุด.jpg Displaying การโทร.1669.jpg
Displaying การใช้น้ำยาทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำ_ล่.jpg Displaying กลับบ้านล้างมือ.jpg Displaying Untitled-19.jpg
ดาวโหลดเอกสารที่นี่ >>> https://drive.google.com/drive/folders/1_uschhQeaDh33d8vSMUCYk5LjossKuV6
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1094