เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เรียนรู้อยู่บ้าน ต้าน COVID-19

ตอนที่ 1 ทำความเข้าใจโรค COVID 19

 

ตอนที่ 2 การคัดกรองอาการเบื้องต้น

ตอนที่ 3 Social Distancing

ตอนที่ 4 การกักตัว

ตอนที่ 5 สายด่วนสำคัญ

ตอนที่ 6 การล้างมืออย่างถูกวิธี

ตอนที่ 7 การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี

ตอนที่ 8 การทำความสะอาดบ้านให้ปลอดเชื้อ

ตอนที่ 9 การออกกำลังกายที่บ้าน

ตอนที่ 10 เทคนิคการถนอมอาหาร

ตอนที่ 11 การวัดไข้

ตอนที่ 12 การวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่บ้าน

ตอนที่ 13 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ตอนที่ 14 การล้างแผลที่บ้าน

ตอนที่ 15 การปฐมพยาบาลลดไข้ในเด็ก

ตอนที่ 16 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยชักเกร็ง

ตอนที่ 17 การปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมติดคอ

ตอนที่ 18 การปฐมพยาบาลอาการท้องเสีย

ตอนที่ 19 การปฐมพยาบาลแผลไหม้

ตอนที่ 20 การปฐมพยาบาลแมลงกัดต่อย

ตอนที่ 21 การปฐมพยาบาลเลือดกำเดาไหล

ตอนที่ 22 การปฐมพยาบาลอาการแพ้รุนแรง

ตอนที่ 23 การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1314