เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 3 ตำแหน่ง

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ตำแหน่งที่รับสมัคร  : 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน                               จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ชำนาญการ งานรับรองและกำกับมาตรฐานผู้ปฏิบัติการ             จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานปฎิบัติการ งานพัสดุ                                           จำนวน ๑ อัตรา

 

การรับสมัครสอบ : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนาย ๒๕๖๓

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1638